THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL

Kính gửi: Quý Khách Hàng và Quý Đối Tác

Trước hết, Vạn Xuân FMCG Investment (VXH) xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi là đơn vị tin cậy cung cấp sản phẩm của công ty chúng tôi. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, chuyển đổi số và chuẩn hóa trong dịch vụ sản phẩm với các thương hiệu công ty Vạn Xuân FMCG Investment (VXH).

Untitled 1

Nay công ty Vạn Xuân FMCG Investment (VXH) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ email liên hệ và giao dịch tới Quý Khách hàng và Đối tác như sau:

  1. Thay đổi địa chỉ email với các thông tin chi tiết.
Thông tin cũ Thông tin sửa đổi Ghi chú
 tennguoidung@vanxuanfmcg.com.vn   tennguoidung@vanxuanfmcg.vn  Thay đổi tên miền sử dụng mail
VD:dien.huynh@vanxuanfmcg.com.vn  VD:dien.huynh@vanxuanfmcg.vn  Tên user không thay đổi
  1. Kể từ ngày 01/10/2023 Vạn Xuân FMCG Investment (VXH) chính thức sử dụng tên miền email theo các thông tin đã sửa đổi.
  2. Kể từ ngày 01/10/2023 kính đề nghị Quý Khách hàng và Đối tác khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, xin vui lòng gửi về địa chỉ mail mới như thông tin trên.
  3. Việc đổi địa chỉ email công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây.

Vậy Vạn Xuân FMCG Investment (VXH) xin thông báo để Quý Khách hàng, Đối tác được biết và phối hợp thực hiện.

Related Post